UN ITINERARI DIFERENT D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT I AL MÓN LABORAL

L’Escola, amb l’objectiu de completar la formació dels alumnes, ofereix un itinerari de DOS graus suepriors en tres anys.
Aquesta modalitat permet combinar els continguts de dos graus (que comparteixen mòduls formatius) per ampliar les seves competències professionals i millorar el seu ventall de sortides professionals.

L’Escola ofereix dos dobles graus: FITNESS i WELLNESS (un híbrit amb els GS de Condicionament físic i de Termalisme i benestar) i EASE i FITNESS (un híbrit amb els GS  d’Ensenyament i animació socioesportiva i de Condicionament físic).

CURSOS

ITINERARI

CAM Curs d’accés a grau mitjà
BATX Títol de batxillerat
ESO Educació secundària obligatòria

PAGS Prova d’accés a grau superior
PAGM Prova d’accés a grau mitjà
UNI Universitat

GALERIA D’IMATGES


Escola Pia de Sarrià-Calassanç
c/Immaculada, 25-35
08017 Barcelona


   932 120 908


    infosarriafp@escolapia.cat

INFORMACIÓ
Avís Legal
MEMBRES DEL PROGRAMA
XARXES SOCIALS