UN ITINERARI DIFERENT D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT I AL MÓN LABORAL

L’Escola ofereix un itinerari complet de cicles formatius de la família dels esports, el qual s’estructura a partir d’un grau mitjà, GUIAMN (Guia en el medi natural i de temps de lleure) i dos graus superiors, EASE (Ensenyament i animació socioesportiva), i FITNESS (Condicionament físic).

CURSOS

ITINERARI

CAM Curs d’accés a grau mitjà
BATX Títol de batxillerat
ESO Educació secundària obligatòria

PAGS Prova d’accés a grau superior
PAGM Prova d’accés a grau mitjà
UNI Universitat

GALERIA D’IMATGES


Escola Pia de Sarrià-Calassanç
c/Immaculada, 25-35
08017 Barcelona


   932 120 908


    infosarriafp@escolapia.cat

INFORMACIÓ
Avís Legal
MEMBRES DEL PROGRAMA
XARXES SOCIALS